Vilka företagsformer har ekonomiskt ansvar

Företagsformer skillnader

Vilken företagsform du bör välja beror bland annat på om du ska starta företag ensam eller om ni är flera och vilket ekonomiskt ansvar du är beredd att ta på dig. Välj till exempel mellan aktiebolag, enskild näringsverksamhet, handelsbolag, kommanditbolag, eller ekonomisk förening, ideell förening eller samfällighetsförening.


 • Företagsformer skillnader


 • Handelsbolag

 • Vanligaste företagsformen

   Styrelsen företräder föreningen och ansvarar för den löpande verksamheten. Styrelsen kan i sin tur utse andra personer, till exempel en verkställande direktör, som får företräda föreningen. Styrelseledamöter och andra företrädare för föreningen har ansvar för skador som de medvetet orsakar föreningen.


  Vad är ett aktiebolag

  Många som ska starta företag väljer mellan de två vanligaste bolagsformerna: enskild firma och aktiebolag. Enskild firma, som också kallas enskild näringsverksamhet, kan passa en mindre verksamhet som du ska driva ensam. Aktiebolag är vanligast när det finns flera ägare, men det går också att starta aktiebolag ensam.

  Enskild näringsverksamhet

  – Kommanditbolag – Minst en av ägarna har fullständigt personligt ansvar för företagets ekonomi, denna kallas för komplementär. De andra ägarna kallas för kommanditdelägare och har bara ansvar för sin del av kapitalinsatsen. Ekonomisk förening.

 • vilka företagsformer har ekonomiskt ansvar


 • Ekonomisk förening

  Olika företagsformer fungerar på olika sätt. Bland annat betraktas du som anställd i vissa företag, medan du inte gör det i andra företag. Ägarens personliga ansvar skiljer sig också mellan de olika företagsformerna. Lästips: Starta eget företag steg för steg - den kompletta guiden.


  Enskild firma

  De med begränsat ansvar kallas för kommanditdelägare och riskerar aldrig mer än sin insats i bolaget. Bolaget måste dock minst ha en komplementär som delägare. Komplementären har samma typ av ansvar som en handelbolagsdelägare, dvs är firmatecknare och har fullt betalningsansvar för alla skulder inom bolaget.

   Företagsform synonym

  b) Hur tar företaget ansvar, ekonomiskt, socialt och etiskt? SAS är medlem i CSR Sweden. CSR står för Corporate Social Responsibility, och för att vara medlem i detta måste man som företag ta ett ansvar och följa dessa fyra punkter: Det social, etiska, miljömässiga och det ekonomiska.


  Handelsbolag

 • Det handlar om att försöka styra personalens beteende så att deras mål och företagets mål kan samverka. Vilka brukar ekonomistyrningens uppgifter vara? - Planera, genomföra, följa upp och anpassa verksamheten i förhållanden till planer och mål. - Förse beslutfattare med underlag och följa upp fattade beslut.