Hur är den svenska arbetsmarknaden organiserad samhällskunskap

Vad är strukturomvandling

  Svensk arbetsmarknad då och nu. Pedagogisk genomgång () där läraren Mattias Axelsson berättar kortfattat om svensk arbetsmarknadshistoria, om fack, om konflikter (strejk och lockout) samt olika anställningsformer och LAS. Kategorier.


 • Vad är en fackförening
 • Varför är det viktigt att arbetsmiljön på en arbetsplats är bra och håller hög standard?

  Den svenska modellens amr f växtoh c orsaker – fokus samhällskunskap Syfte Syftet med denna lektion är att få dina elever att förstå hur den svenska modellen på arbetsmarknaden är uppbyggd och fungerar i praktiken. Kunskapen om arbetsmarknadens två parter, skillnaden mellan lagar och.

  Arbetsmarknadens parter

  Generellt har den utvecklingen lett till att den svenska arbetsmarknaden har betydligt mindre arbetstillfällen. En annan aspekt av digitalisering handlar om att de befintliga yrken på arbetsmarknaden kräver högre utbildning och mer specialkompetens hos de anställda.


  Den svenska modellen

  I det här avsnittet tittar vi på hur den svenska arbetsmarknaden har vuxit fram och hur den är utformad. Här förklaras också hur den svenska arbetsrätten ser ut och på vilka sätt man arbetar med att stärka arbetsmiljön i Sverige. Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.
 • hur är den svenska arbetsmarknaden organiserad samhällskunskap
 • Varför organiserade sig tjänstemännen senare

  Båda sidorna har organisationer som bevakar sina intressen på arbetsmarknaden. Arbetsgivarnas organisationer kallas för arbetsgivarorganisationer och arbetstagarnas organisationer kallas för fackliga organisationer. Alla som är medlemmar i en organisation kan vara med och påverka.

   Vad är ett kollektivavtal

  Arbetsmarknadspolitiken syftar till att alla människor som kan ska ha möjlighet att delta i arbetslivet. Den syftar även till att skapa trygghet och underlätta omställning på arbetsmarknaden. Politikområdet handlar bland annat om insatser för unga i jobb, matchning av arbetssökande och lediga jobb, arbetsmarknadspolitiska program.

  Vad är en fackförening

 • Arbetsmarknad är den marknad där arbetsgivare och arbetstagare möts, och där arbetstagaren erbjuder arbetskraft i utbyte mot lön inom ramen för en anställning. Man kan mäta arbetsmarknadens effektivitet genom att bedöma huruvida arbetsgivare och arbetstagare kan komma överens och sluta anställningsavtal eller uppdragsavtal.

 • Vad är världshandel

  I Arbetslivet – om arbetsmarknaden i Sverige och världen breddas förståelsen för hur dagens arbetsliv ser ut. Hur lön sätts, hur kollektivavtal fungerar, olika anställningsformer och en massa annat som är viktigt att känna till som arbetstagare.