Kan man flyga om man har blodpropp

Farligt att flyga med feber

En propp som upptäcks och behandlas tidigt är oftast inte farlig. Men blir den större kan den hindra blodcirkulationen allvarligt. En blodpropp kallas även trombos. De är vanligast i benen och börjar ofta i ett blodkärl i ena vaden. Det är mycket ovanligt med blodpropp i båda benen samtidigt.
 • Acetylsalicylsyra vid flygning
 • kan man flyga om man har blodpropp

 • Sas flyga förkyld

   Sist men inte minst; eftersom man sitter stilla i längre perioder när man flyger (speciellt under långflygningar) kan blodet komma att stå stilla i de djupa venerna i underbenet vilket kan leda till att man får en blodpropp i underbenet om det vill sig illa.

  Acetylsalicylsyra vid flygning

 • För att undvika blodpropp under flygningar ska man därför både röra på benen och se till att dricka tillräckligt. Många flygbolag har anvisningar för hur man kan förebygga blodpropp.

 • Vilka sjukdomar får man inte flyga med

  Generellt för alla proppar är att det är viktigt att man får en diagnos och påbörjar behandling snabbt. Avsikten med behandlingen är att undvika att få nya blodproppar. – Patienter missförstår ofta det och tror att medicinen är propplösande. Men det är den inte. Det är fåtal utvalda patienter som får sådan behandling.

  Flyga med blodförtunnande

  Ja, i 30 procent av fallen har läkaren ingen förklaring. Andra gånger beror stroken på sjukdomar i hjärtat, i pulsådern på halsen eller i blodet. Rökning, övervikt och höga blodfetter kan också bidra till proppbildning.

  Flyga med feber sas

  Vanligast är blodpropp i benet, symptomen är då oftast svullnad samt smärta i vaden eller benet i vila eller vid belastning. Blodpropp i benet. Om en blodpropp snabbt täpper till kärlet i ett ben blir symptomen dramatiska med svullnad, rodnad, ömhet och värme. Långsamt växande proppar kan å andra sidan vara symptomlösa.

  När kan man flyga efter en stroke

  Blodpropp i lungan. Blod som har stelnat kan bilda en så kallad blodpropp. Blodproppar i benet eller andra delar av kroppen kan ibland följa med blodet till lungan. Där kan blodproppen fastna och hindra blodflödet. Blodproppar i lungorna kan i enstaka fall vara livshotande och måste därför alltid behandlas så fort som möjligt.

   Flyga med feber barn

  Hjärtinfarkt. En hjärtinfarkt beror oftast på att en blodpropp har bildats och helt eller delvis täpper till hjärtats kranskärl. Hjärtat får då syrebrist eftersom blodet inte kan passera som det ska och det kan vara livshotande. Ring genast om någon har symtom på hjärtinfarkt.