Ögats funktioner

Ögats muskler

1. När vi ser på ett föremål skapas en bild på ögats näthinna. Syncellerna på näthinnan skickar signaler genom synnerverna. 2. I synnervskorsningen i hjärnan möts de två synnerverna som kommer från varje öga. Nervtrådarna leder information från båda ögonen till syncentrum i hjärnans nacklob.
 • Ögats sjukdomar
 • Ögats delar

   Ögats delar. Ögat är ett litet organ som innehåller många olika delar. Varje del har en specifik funktion för att du ska kunna se och tolka omgivningens synintryck. Bild på ett öga i genomskärning.

   Vad gör linsen i ögat

  Här kommer en liten förklaring: Regnbågshinnan (Iris) – den färgade delen av ögat. Pupillen – den del som släpper in ljus i ögat. Näthinnan – innehåller tappar och stavar som är två olika typer av ljuskänsliga celler med väldigt olika funktioner.
 • ögats funktioner
 • Ögats sjukdomar

 • Ett öga är ett anatomiskt organ för att förnimma ljus. Olika typer av ljuskänsliga organ finns i nästan hela djurriket. De enklaste varianterna särskiljer bara om omgivningen är mörk eller ljus. Mer komplexa ögon används för att ge ett synsinne. Många komplexa organismer, såsom däggdjur, fåglar, reptiler och fiskar har två.
 • Ögats anatomi

  Ögat är ett anatomiskt organ för att förnimma ljus. Ljus består av elektromagnetiska vågor och registreras av sinnesceller i ögats näthinna. Cirka miljoner eller nära på tre fjärdedelar av kroppens sinnesceller finns i våra ögon. Ögat kan bara uppfatta synligt ljus, alltså bara ljus av vissa våglängder. Våglängder med.

  Fakta om ögat

  Optiskt system i ögat. Det mänskliga ögat är ett komplext optiskt system som består av hornhinnan, främre kammarens fuktighet, linsen och glasögon. Brytningsförmågan hos ögat är beroende av värdet av krökningsradien för den främre ytan av hornhinnan, främre och bakre ytorna av linsen, avståndet mellan hornhinnan och.

  Ögats delar och funktion

  Oavsett om det är genom upplösande ögon hos olika djurarter eller enklare ögonfläckar, sträcker sig ögats funktioner bortom synen, vilket påverkar dygnsrytmer och pupillreflexer. Den intrikata designen och funktionaliteten hos ögat framhäver dess avgörande roll i uppfattningen av den visuella världen.

  Ögats hinnor

  Allt iLive-innehåll är mediekontrollerat eller faktiskt kontrollerat för att säkerställa så mycket faktuell noggrannhet som möjligt. Vi har strikta sourcing riktlinjer och endast länk till välrenommerade media webbplatser, akademiska forskningsinsti.