Trevärd alkohol engelska

Ester webbkryss

  En kolkedja kan ha mer än en hydroxigrupp bunden till sig och kallas då en tvåvärd alkohol eller diol, trevärd alkohol eller triol o.s.v. En vanlig tvåvärd alkohol är etandiol ("glykol"), och trevärd propantriol ("glycerol"). En speciell grupp av flervärda alkoholer är sockeralkoholerna.

  Ester korsord

en trevärd alkohol. Vad för egenskap har glycerol och vad används den till? Engelska glossor - words. 96 terms. VilmaRonning. Språksociologi. 17 terms.

Etylbutanoat

Krackning En teknik där man slår sönder längre kolkedjor till kortare Förnybara energikällor Energikällor som inte tar slut Alkohol Ett kemiskt ämne vars uppbyggnad liknar kolväten. Alkoholer innehåller en OH-grupp. Exempel på alkoholer är metanol och etanol tvåvärd alkohol En alkohol som innehåller två OH-grupper trevärd alkohol.
 • trevärd alkohol engelska
 • Vad är estrar

  Metantriol eller ortomyrsyra är en hypotetisk alkohol med tre hydroxylgrupper och är alltså en trevärd alkohol. Föreningen misstänks förekomma som intermediat i reaktioner men har inte kunnat isoleras experimentellt. Estrar av ortomyrsyra, ortoformiater, är stabila. [ 1][ 2] Källor ^ Böhm, Stanislav; Antipova, Diana; Kuthan, Josef ().


  Ester kemi

  alkohol (also: sprit) volume_up. alcohol {noun} more_vert. Vidare har punktskatter på alkohol till syfte att dämpa alkoholkonsumtionen. expand_more In addition, excise duties on alcohol serve the purpose of moderating alcohol consumption. alkohol (also: liv, kraft, energi, ande, andemening, fart, gnista, spöke) volume_up.


  1,4-butanediol

 • Alkoholer. Alkoholer är en grupp organiska föreningar, som kan sorteras in i serier på samma sätt som kolvätena. Till sin kemiska byggnad är alkoholerna mycket lika kolväten. Om man utgår från ett stamkolväte i metanserien och byter ut ett väte mot en OH-grupp, bildas en alkohol. De envärda alkoholerna innehåller alltid en OH-grupp.
 • Esterbindning

  erős alkohol: starksprit -en háromértékű alkohol: trevärd alkohol alkohol által előidézet info caused by alcohol: alkoholframkallad alkoholframkallat info orsakad av alkohol. alkohol okozta [alcohol quod apportare] info caused by alcohol: alkoholutlöst - -a alkohol megvonásos delírium info alcohol withdrawal delirium.

  Ester synonym

  Alkoholer, av arabiska الكحول, är organiska ämnen där en eller flera hydroxylgrupper är bundna till kolatomer i en kolkedja. Den enklaste alkoholen är metanol, CH3OH, med enbart en kolatom och en OH-grupp. Det ämne som oftast kallas alkohol i vardagsspråk är etanol, C2H5OH. Mer specifikt har alkoholer OH-gruppen eller OH-grupperna bunden till en alifatiskt bunden kolatom, d.v.s.

 • Ester kemi


 • 1,4-butanediol