Vanligt mögel vind

 • Kallvind mögel


  1. Mögel i taket

  Hur farligt är mögel på vinden kanske du tänker? Om du inte gör något åt det alls, så kan det påverka både huset och din hälsa. Men genom att sanera bort möglet samt åtgärda orsaken bakom allt mögel på vind så ökar du chansen att det inte kommer tillbaka. Upptäck mögel på vinden i tid. En fuktig vind är inte bra eftersom.

  Mögelsanering

  Problem med mögel på vinden? Mögel på vinden orsakas av för hög luftfuktighet. Stiger fukthalten över 75% Rh är förutsättningarna för mögeltillväxt optimal. Här kan du läsa mer om hur man kan behandla och bli av med svart- och vitmögel på vinden. Svartmögel på vind. Vanliga arter av svartmögel är: Stachybotrys; Aspergillus.


  Isolera vind

  Mar 17, AM. Fuktskador på vinden är ett vanligt problem för husägare. Ny statistik visar att 28 procent av alla vindar som besiktigades av Anticimex under hade drabbats av en fukt- eller mögelskada.

 • vanligt mögel vind
 • Mögel-fri

  Mögel på insidan av yttertakspanelen på vinden är ett vanligt problem. Fukt och mögelskador är ett vanligt bekymmer bland landets villaägare. Förutom att den här typen av skador förstör huset och minskar dess värde, kan de även göra de boende sjuka.

  Är vitmögel farligt

  Mögel eller mögellukt på vinden? Mögel på vinden är vanligt, då vindsutrymmen ofta utsätts för fukt. Påväxt av mögel och fuktproblem på insidan av yttertakspanelen på vinden är vanligt, särskilt i nyare byggnader. Problemet är ofta förknippat med hur man värmer byggnaden och ventilationsanläggningens funktion.

  Mögel i hus försäkring

  När du går din runda på vinden är det bra att kolla vilken fuktkvot det är på insidan av yttertaket, den så kallade råsponten, och i takstolarna. På så sätt vet du om husets vind ligger i riskzonen för mögelangrepp eller inte. Använd en fuktkvotsmätare med två metallstift som du trycker in i virket.


  Kallvind mögel

 • Säkra huset mot. fukt och mögel. En tredjedel av alla småhus drabbas av fukt eller mögel, enligt Boverket. Du kan förebygga genom att hålla fukt borta och ha koll på krypgrund och vind. Det viktigaste i kampen mot fukt- och mögelskador är att upptäcka dem tidigt.


 • Varför svartmögel på vinden

   Mögel på vind är vanligt och naturens svar på ett fuktigt vindsklimat. Mögelsporer finns överallt då mikroberna ifråga växer på och bryter ned dött organiskt material i naturen. Sporerna sprids med vinden och landar på byggnadsmaterial samt ventileras in genom vindsventilationen.