Försiktig stege varningar

 • försiktig stege varningar


  1. Varning: Höstrisk klättra stegar

  försiktig adj adjektiv: Ord som beskriver substantiv, : "röd", "smal", "glad". aktsam, varsam adj adjektiv: Ord som beskriver substantiv, : "röd", "smal", "glad". Joe is a cautious businessman and does not like to take risks.

  Varning, även fall från lägre

   adverb: Describes a verb, adjective, adverb, or clause--for example, "come quickly," " very rare," "happening now," "fall down." (wisely, prudently) försiktigt adv. adverb: Ord som beskriver verb och ibland adjektiv, : "snabbt", "lyckligt". He is not rich, and spends money carefully.

  För utomhusbruk, var försiktig mot

  chevron_right. Monolingual examples. How to use "vara försiktig" in a sentence. Similar translations for "vara försiktig" in English. vara försedd med hundöron. vara förtjust i. vara förtjänt av. vara förtrogen med.

  G) Varning för elektrisk fara. Identifiera

  Översättning av "försiktig" till engelska. careful, cautious, vigilant är de bästa översättningarna av "försiktig" till engelska. Exempel på översatt mening: Jag tycker att du är lite för försiktig. ↔ I think you're being a little too careful.

  VARNING! Se till att.

  Sammansättningar: karriärstege, vinststege. (yatzy) ett tärningskast med tärningar vars valörer förhåller sig till varandra detta sätt: x, x+1, x+2, x+3 och x+4. Diverse: Om man får en stege som går så kallas det en liten stege och om man får en stege som går så kallas det en stor stege. Synonymer: straight.
 • VARNING! Se till att.


 • Var försiktig vid regn och.
 • Var extremt försiktig om du

  Översättning med sammanhang av "försiktig" i svenska-engelska från Reverso Context: vara försiktig, var särskilt försiktig, väldigt försiktig, extra försiktig.


  Varningstejp Öppnas försiktigt 50mmx33m.

  Samsung WW10HEW/EG VAR FÖRSIKTIG! Installationsföreskrifter, VARNING: Kritiska användnings-VARNINGAR VARNING: Kritiska användnings-VARNINGAR, VAR FÖRSIKTIG!.

  Var försiktig vid regn och.

 • Maskinens inre delar kan bli väldigt varma. Var försiktig när du tar bort felmatat papper. 3. Rör inte sidoinmatningsfacket när du rättar till ett papperstopp. Du kan fastna med fingararna. 4. Rör inte de delar som etiketten indikerar. Fixeringsenhetens yta och dess inre kan bli väldigt varma. Var försiktig när du tar bort felmatat.