Ledighet skola falkenberg

Skolor i falkenberg

Ansök om ledighet i grundskolan Ansök om hantering av skolplikt vid längre frånvaro Elever kan under vissa omständigheter vara frånvarande från skolan en längre periord, exempelvis vid utlnadsvistelse. Som vårdnadshavare behöver du då ta ställning till hur ditt barns skolplikt ska hanteras.

 • Falkenbergs kommun fritids
 • Skola24 schema falkenberg

  Ledighetsansökan för ditt barn i grundskolan görs via systemet Skola Ledighet söks i denna tjänst enbart för heldagar, kortare frånvaro hanteras som tidigare i Skola24 frånvaro eller via Unikum Familj. Inloggning Vid inloggning välj Domän: e Information om hur du gör finner du på leverantörens webbplats.

  Skola24 varberg

  I Falkenbergs kommun gäller följande principer vid elevers ledighet: Planerad ledighet på max 10 dagar ska ansökas om senast en månad innan ledigheten. Planerad ledighet på längre än 10 dagar ska ansökas om senast två månader innan ledigheten. Oplanerad ledighet kan ansökas om med kort varsel.


   Utvecklingsdag förskola falkenberg

  Ansökan om ledighet Ansökan lämnas till mentor/klasslärare Ifylls av vårdnadshavare Ifylls av skolpersonal Totalt antal beviljade lediga dagar för eleven under läsåret: Ev. kommentar från lärare eller mentor Beslut I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter.

  Läsårstider falkenberg

  Skolplikt, frånvaro och ledighet i grundskolan Anmäl frånvaro i grundskolan Anmäl frånvaro i grundskolan När ditt barn inte kan komma till skolan ska du frånvaroanmäla ditt barn. Du kan anmäla ditt barns frånvaro via Skola24, appen Unikum Familj eller telefon.

  Falkenbergs kommun fritids

 • Ansökan om ledighet i gymnasieskola, gymnasiesärskola Blankett version: Falkenbergs kommun 80 Falkenberg Kontaktcenter: 88 60 00 Fax: 40 E- post: kontaktcenter@ Uppgifter om eleven – fylls i av elev/vårdnadshavare Namn Födelsedata (6 siffror) Skola Klass/årskurs.
 • Skola24 varberg
 • ledighet skola falkenberg


 • Falkenbergs kommun

  Ansökan om ledighet i grundskola, grundsärskola. Blankett version: Falkenbergs kommun. 80 Falkenberg Kontaktcenter: 60 00 Fax: 40 E-post: kontaktcenter@ Uppgifter om eleven – fylls i av vårdnadshavare. Namn Födelsedata (6 siffror) Skola Klass/årskurs.

  Skola24 falkenberg

   Falkenbergsskolan är södra Kalmars F-9 skola. Vi erbjuder fritidshem, förskoleklass och grundskola årskurs Verksamheten omfattar cirka elever. Hjärtligt.