Lön vaktmästare, sjukhus

 • Transportör sjukhus


 • Sjukhus transportör lediga jobb stockholm

 • Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt kronor som vaktmästare, sjukhus medan männens lön är kronor. Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som vaktmästare, sjukhus.

 • Sjukhus transportör lediga jobb stockholm
 • Patienttransportör lön

  Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Vaktmästare, sjukhus inom vaktmästare. * Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår. Löneprognos för ~28 kr.


  Patienttransportör jobb

  Så mycket tjänar en Vaktmästare på sjukhus i Sverige. Den senaste statistiken visar att en Vaktmästare på sjukhus tjänar 28 kr i månadslön i snitt. Lönen för en Vaktmästare på sjukhus kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar.

  Transportör sjukhus

  27 SEK. i månaden. * Källa: Statistiska centralbyrån (SCB) Medellön för kvinnor och män. Medellön i privat och offentlig sektor. Historisk löneutveckling.


 • lön vaktmästare, sjukhus
 • Patient transport jobb stockholm

   Lägsta lön. Den lägsta lönen, som sjukhusvaktmästare, ligger på 22 kr. Han, för det är en man, återfinns inom kommunal sektor och har en förgymnasial utbildning kortare än 9 år. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 23 kr.


  Patientvaktmästare

  Var har vaktmästare högst löner? Och var är lönen lägst? Här finns uppgifter om medellön i alla kommuner och regioner. (Välj ”Vaktmästare” i menyn för att jämföra.) Mats Gustafsson Hedenström.


  Medellöner bland de som jobbar

  Marknadslön för Vaktmästare, kontorsservice. Marknadslönen för vaktmästare, kontorsservice ligger mellan 27 och 33 kronor per månad. Unionen informerar. Så här kan du påverka din lön. Sköta posthantering, olika uppgifter inom kontorstryckeri, distribution, viss fastighetsskötsel och säkerhetsarbete.

   Som sjukhustransportör, kan även

  I de fall som statistiken saknas är underlaget för litet för det könet för att man ska kunna beräkna en medellön. Enligt aktuell statistik tjänar kvinnor i snitt kronor som hotellvaktmästare medan männens lön är kronor. Nedan visas ovanstående tabell i en graf för att tydligare visa könens löneutveckling som.