Lära om kunskap synonym

Lära om att lära

Sett till sin synonym betyder läran om kunskap ungefär epistemologi, lite längre upp på sidan hittar du hela listan med synonymer till läran om kunskap. Mer information om läran om kunskap Andra sätt att lära sig mer kring vad läran om kunskap betyder kan vara att göra slagningar på särskilda nyckelord relaterat till ordet.


Lära från förr korsord

vetande, lärdom, kunnande, know‑how; kännedom, insikt, vetskap, inblick motsatsord okunskap, kunskapsbrist, inkompetens Användarnas bidrag gnosis, bildning, kompetens, förmåga, information Föreslå en synonym eller ett motsatsord till kunskap. | Nytt ord? Vad betyder kunskap? vetande, lärdom, insikt: goda kunskaper i matematik.

Samlad kunskap 2 bokstäver

OLÖST, HjÄLP! Lära om kunskap Korsordsfråga Lära om kunskap Detta var en korsordsfråga som många sökte på vecka 25, Denna korsordsfråga har varit med i ett kryss i DN - Dagens Nyheter. Lösningar från våra besökare Tack vare våra fantastiska läsare har vi förslag på korsordslösningar på 12 bokstäver för ledtråden Lära om kunskap! Epistemologi.

  Ger kunskap korsord

Synonymer till lära Hur upplevde du uppläsningen av lära? eller subst. vetenskapsgren, vetenskap, kunskap, disciplin, teori, åskådning, skola, dogm, doktrin, ideologi; religiös tro, troslära, förkunnelse, religion yrkesundervisning, undervisning, information; gå i lära utbilda sig till ett yrke verb.

 • lära om kunskap synonym
 • Grön kunskap synonym

  Synonymer till få kunskap om erfara, finna Föreslå en synonym eller ett motsatsord till få-kunskap-om. | Nytt ord? Nästkommande ord fåbladig, fådagarstidning, fåfäng, fåfänga, fåfänglig, fåfänglighet, fåfängt försöka, fåfängt åtrå Hur används ordet få kunskap om?.


  Utdöd lära korsord

  sv-en Synonymer till lärande inlärning Användarnas bidrag kunskapsinhämtning Föreslå en synonym eller ett motsatsord till lärande. | Nytt ord? Nästkommande ord lärarbrist, lärarcertifikat, lärare, lärarens bord, lärarexamen, lärarförbund, lärargärning, lärarhögskola lärande i sammansättningar sedelärande, inlärande.

  Lära om lärande synonym

 • samtliga intervjuade var ense om. Att barnen ska få känna sig betydelsefulla samt utveckla en känsla för samhörighet. Barn lär över hela dagen, i möten med andra och utifrån deras egna behov. Begreppen kunskap och lärande går mycket i varandra och de flesta av de intervjuade ser kunskap som ett resultat av lärandet.


 • Olika kunskaper

   – I analysarbetet använde jag mig av teorier om kunskap och egna frågeställningar om kunskapssyn. Det jag kommit fram till är att synen på kunskap i skola och utbildning var vid denna tid vid och utan klara gränser. Tiden efter andra världskrigets slut och fram till grundskolans bildande var färgat av kunskapsteorin pragmatismen.
 • Lära om lärande synonym


 • Lära från förr korsord